Monday, 13 October 2014

Objektif Etika Penggunaan Internet

Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan kesan terhadap diri dan masyarakat.


No comments:

Post a Comment