Sunday, 20 November 2011

Contoh surat tidak rasmi

Rangka Surat tidak rasmi

PENJODOH BILANGAN

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA SERU YANG SESUAI

SKEMA PERMARKAHAN BM KERTAS 2

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA TANYA YANG SESUAI

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN KATA SENDI YANG SESUAI

BINA AYAT DENGAN KATA SENDI

Senarai Nilai Murni dan Huraian

Senarai Nilai Murni

Tanda Baca

Tuliskan Nilai Murni dan Huraian

Susun ayat

Simpulan Bahasa

Bina Ayat Berdasarkan Rangkai Kata

Kata Hubung

Lengkapkan Ayat

Nilai Murni

Imbuhan "ME"

kembangkan ayat berdasarkan perkataan yang diberi

Bina Ayat

jenis ayat

Jawab soakan berdasarkan petikan.

Tuesday, 1 November 2011

Bina ayat berdasarkan rangkai kata

Bina 5 ayat berdasarkan gambar

Karangan Bergambar

Karangan Bergambar

Kebun Datuk

Kebun Datuk
Petikan ini digunakan untuk membimbing murid-murid mengenali
jenis-jenis sayur-sayuran.

Suku kata Kenderaan

unit 6 (01)

Math Year 2

Math 3D Shapes [Compatibility Mode]

Karangan

Senaraikan nilai murni berdasarkan kisah dongeng