video

Surat Kiriman Rasmi

Video ini digunakan untuk membimbing murid-murid menggunakan
maklumat yang terdapat dalam video untuk menulis surat kiriman rasmi.


Peta Minda Faedah-Faedah Berkebun

Peta Minda Faedah-Faedah Berkebun digunakan untuk membimbing murid
menulis sebuah karangan bertajuk "Faedah-faedah berkebun".
Murid-murid menghuraikan isi-isi berdasarkan gambar-gambar dalam video.