Monday, 13 October 2014

PRIVASI

PRIVASI DALAM PENGGUNAAN INTERNET MELIBATKAN:
1. Perlindungan data
Ekripsi data untuk melindungi data dan pematuhan kepada standard keselamatan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
2. Keselamatan data
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

No comments:

Post a Comment