Monday, 13 October 2014

KOD ETIKA KPM

1.Garis Panduan Norma Agihan Dan Tatacara Penggunaan Bagi Capaian Internet, E-Mel Dan Broadband Tanpa Wayar Bagi Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran
* Panduan pengagihan dan tatacara penggunaan bagi capain internet, e-mel rasmi dan brodband bagi kakitangan pengurusan dan pentadbiran KPM

2. Garis Panduan Mengenai struktur Tadbir Urus Jawatannkuasa laman Web/Portal KPM-Surat Pekeliling ICT Bil.2/2014
* Panduan Ketua-ketua Bahagian, /Jabatan/Agensi dan Badan Berkanun untuk merujuk dan menerangkan mengenai pengukuhan tadbir urus Jawatankuasa Laman Web/Portal KPM


3.Pekeliling ICT Bil.1 /2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi(DKICT) KPM Versi 2.0
* Menerangakan peraturan yang mesti dibaca, difahami dan dipatuhi. dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), KPM

4. Garis Panduan Penggunaan dan Pengurusan E-Mel KPM
*Panduan penggunann dan pengurusan e-mel KPM khususnya dalam pengurusan penghantaran okumen melalui e-mel
No comments:

Post a Comment