Upin Dan Ipin


Cerita Upin Dan Ipin ini diambil dari Youtube. Cerita ini mengandungi banyak nilai murni yang sesuai digunakan semasa P&P Bahasa Melayu tahap dua.

*Murid-murid mengenal pasti nilai murni yang terdapat dalam Cerita Upin Dan Ipin.
*Murid-murid menyenaraikan nilai-nilai murni yang dikenalpasti.